Sherpa

e-learning / video / concept

Beter slapen in de zorg

Slaapproblemen komen naar schatting bij 33% van de Nederlanders voor. Bij mensen met een verstandelijke beperking ligt dit percentage zelfs hoger. Bij hen wordt een slaapprobleem niet altijd herkent als oorzaak van problemen overdag.. Hoe maak je begeleiders, verwanten en zorgprofessionals van mensen met een verstandelijke beperking bewust van de omvang van slaapproblematiek? Daarom ontwikkelde learn industry samen met Sherpa de e-learningmodule Slaapproblematiek.

SPECIFICATIE

Categorie: e-learning, video, awareness

Opdrachtgever: Sherpa

"Wat ik erg prettig vind aan de medewerkers van learn industry, is dat zij klantgericht zijn, maar daarnaast wel trouw blijven aan hun eigen visie en expertise. We konden echt actief sparren en dit is de kwaliteit ten goede gekomen. Zij geloven in hun product en gaan voor goede kwaliteit: dit bewaken ze dus samen met jou als klant. Erg fijn!"

Sylvia Loos, adviseur Expertisecentrum Sherpa

Bewustzijn van slaapproblematiek
Slechte of verstoorde slaap kan op den duur grote lichamelijke en/of psychische gezondheidsproblemen veroorzaken. In het ergste geval kunnen specifieke slaapproblemen zelfs levensbedreigend zijn. Om het bewustzijn rond  deze problematiek te vergroten, nam Sherpa het initiatief om deze opleiding te realiseren.

Herkenning
Ervaringsdeskundigen leggen in een aantal video’s uit welke impact het behandelen van het slaapprobleem heeft op een zorgcasus op de kwaliteit van bestaan van een zorgvrager. Door herkenning wordt het bewustzijn van slaapproblemen vergroot.

Stel je eigen diagnose
Door middel van casuïstiek worden cliëntsituaties besproken aan de hand van  een aantal symptomen. De deelnemer wordt gevraagd een diagnose te stellen. Hierdoor groeit het bewustzijn van de omvang en symptomen van slaapproblemen onder mensen met een beperking.

Wat leer je via de module?
De module leert begeleiders, verwanten en overige zorgprofessionals om anders te kijken naar het (slaap)gedrag van cliënten. Met de opgedane kennis zijn zij in staat om de slaap van cliënten waar nodig te verbeteren. Daarmee draagt de module bij aan het verbeteren van de leefkwaliteit van cliënten.

Related Projects